Kraków. Środa, 26 września 2018 roku. Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
    Strona główna
      Aktualności
      Hematologia
      Interna
      Proktologia
      Publikacje
      Prezentacje
      HEMORON
      Lekarz
      Zakres porad
      Uprawnienia
      Kontakt
      Adresy, linki
      Fotogaleria
"Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością." - św. Augustyn
  dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

  Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
CZYTELNIA

Publikacje

Postępowanie w chorobie kostnej związanej ze szpiczakiem mnogim

Dodatkowe słowa kluczowe: bisfosfoniany, kyfoplastyka, szpiczak mnogi, radioterapia, wertebroplastykaPrzegląd Lekarski 2013/70/11
strona www

Management of multiple myeloma-related bone disease
Cechą charakterystyczną szpiczaka mnogiego, wciąż nieuleczalnego nowotworu związanego z rozrostem komórek plazmatycznych, jest obecność osteolitycznych zmian kostnych. Wynikają one ze zwiększonej aktywności osteoklastów przy zmniejszonej czynności osteoblastów, w konsekwencji czego rośnie ryzyko występowania powikłań w układzie kostnym, takich jak złamania patologiczne, ucisk rdzenia kręgowego czy też konieczność wykonywania zabiegów operacyjnych lub leczenia paliatywnego, co wiąże się ze skróceniem czasu przeżycia. Niniejsza praca podsumowuje wyniki badań analizujących metody leczenia szpiczakowej choroby kostnej i jej powikłań, a ponadto przedstawia wynikające z tych badań aktualne zalecenia terapeutyczne. Szeroko omówiono wskazania do stosowania bisfosfonianów, a także sposób i ramy czasowe ich podawania. Przedstawiono również wskazania do stosowania metod leczenia powikłań kostnych szpiczaka mnogiego, w tym radioterapii miejscowej, kyfoplastyki czy wertebroplastyki.

Wstęp
Chociaż wprowadzenie nowych leków do praktyki klinicznej zaowocowało wydłużeniem czasu przeżycia [37,40], szpiczak mnogi (multiple myeloma – MM), złośliwy nowotwór cechujący się rozrostem komórek plazmatycznych pozostaje nadal nieuleczalny [35,62]. Cechą charakterystyczną MM jest obecność osteolizy kostnej wynikającej ze zwiększonej aktywności osteoklastów przy obniżonej czynności osteoblastów [41,70,77]. Zmiany osteolityczne wykrywa się u 70-80% chorych w momencie rozpoznania MM. Obecność tych zmian zwiększa ryzyko występowania incydentów/powikłań związanych z układem kostnym (skeleteal-related events – SREs), takich jak złamania patologiczne, ucisk rdzenia kręgowego (spinal cord compression - SCC) czy też konieczność wykonywania zabiegów operacyjnych lub leczenia paliatywnego [20,72]. SREs skracają czas przeżycia [23], upośledzają jakość życia (quality of life – QoL) [19] i zwiększają koszty leczenia [15,51]. W ciągu ostatnich kilku lat opublikowano wiele ważnych badań dotyczących metod leczenia SREs występujących w przebiegu MM. Niniejsza praca podsumowuje wyniki tych badań.

Leczenie bisfosfonianami
Wybór odpowiedniego bisfosfonianu w poszczególnych podgrupach chorych
Chorzy z objawowym MM
Skuteczność bisfosfonianów (bisphosphonates - BPs) w leczeniu SREs i bólu kości u chorych na MM oceniano w kilkunastu badaniach, podsumowanych w tabeli I. Kwas ibandronowy charakteryzuje się brakiem skuteczności w zmniejszaniu ryzyka SREs oraz w leczeniu bólu kości u chorych na MM [53]. Kwas klodronowy (clodronate - CLO), będący BPs podawanym drogą doustną, o 50% w porównaniu z placebo (24% vs. 12%; p = 0,026) zmniejszał odsetek chorych na MM, u których następowała progresja w zakresie zmian osteolitycznych [43], a także odsetek złamań pozakręgosłupowych w porównaniu z placebo (6,8% vs. 13,2%; p = 0,04) przy jednoczesnym wydłużeniu czasu do wystąpienia pierwszego SRE u chorych ze świeżo rozpoznanym MM [51]. Stosowanie doustnego pamidronianu (pamidronate - PAM) nie przynosiło korzyści w zakresie występowania SREs w porównaniu z placebo [14]. Jednakże podawanie PAM drogą dożylną u chorych na MM...

Pełna wersja publikacji [plik PDF]

Publikacje
Wszystkie artykuły w tym dziale:

Do góry  

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
CZYTELNIA: Hematologia | Interna | Proktologia | Publikacje | Prezentacje | HEMORON ©
PORADY I BADANIA: Lekarz | Zakres porad | Uprawnienia | KONTAKT
POZOSTAŁE INFORMACJE: Aktualności | Adresy, linki | Fotogaleria | Home

Copyright © dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
Prywatna Praktyka Internistyczna, Kraków, tel. kom.: +48 601 539 077Projekt, wykonanie: piotrK 2005 & ZdroweMiasto.PL  
Opieka techniczna & administracja: PERITUS
zdrowemiasto.pl & zdrowapolska.pl

Centrale telefoniczne