Kraków. Środa, 26 września 2018 roku. Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
    Strona główna > Hematologia
      Aktualności
      Hematologia
      Interna
      Proktologia
      Publikacje
      Prezentacje
      HEMORON
      Lekarz
      Zakres porad
      Uprawnienia
      Kontakt
      Adresy, linki
      Fotogaleria
"Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością." - św. Augustyn
  dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

  Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
CZYTELNIA

Hematologia

HEMATOLOGIAWięcej

ATLAS HEMATOLOGICZNY - Zobacz!
Fot. 1. Typowe plazmocyty w szpiczaku mnogim
Źródło: Collegium Medicum UJ
cm-uj.krakow.pl/hematologia/
Współczesna hematologia jest nauką interdyscyplinarną, korzystającą i zazębiającą się w teorii i praktyce z wieloma dziedzinami z zakresu ogólnej wiedzy technicznej, fizyki, chemii, genetyki, cytogenetyki, biologii molekularnej, cytoenzymologii itd. oraz z nieomal wszystkimi dziedzinami klinicznej wiedzy medycznej.
Częstość występowania chorób nowotworowych układu krwiotwórczego wciąż się zwiększa, co ma zapewne związek z zanieczyszczeniem środowiska i wpływem czynników chemicznych na organizm ludzki, a zwłaszcza na szczególnie wrażliwe komórki macierzyste, wreszcie z ingerencją wirusów w przemiany komórkowe.
Postęp w dziedzinie hematologii w ostatnim dziesięcioleciu jest zawrotny. Okazało się, że wiele z chorób do niedawna uważanych za bezwzględnie śmiertelne można wyleczyć lub przynajmniej przedłużyć chorym życie o kilka czy kilkanaście lat.
Hematologia - nauka o krwi, narządach krwiotwórczych (gr. haima - krew) oraz ich chorobach. Dział medycyny zajmujący się badaniem składu, funkcji, właściwości i chorób krwi (patogeneza, przebieg, leczenie), jak również zastosowaniem krwi i preparatów krwiopochodnych do celów leczniczych. Obraz krwi bardzo często stanowi obraz fizjologii całego organizmu.
Rozpoznanie hematologiczne ma zatem istotny wpływ na nasze zdrowie i często życie. Więcej...
SZPICZAK MNOGI. PORADNIK DLA PACJENTÓWWięcej

Prof. Brian Durie
Prof. Brian Durie z USA na Kongresie w Sydney.
Szpiczak mnogi jest chorobą bardzo złożoną. Postawienie diagnozy często nie jest łatwe, a proponowane leczenie może być bardzo różne. Pacjenci niejednokrotnie szukają pomocy u lekarzy rodzinnych, ortopedów, chirurgów, traumatologów, reumatologów, internistów, nefrologów, aby ostatecznie trafić do hematologów, gdzie niejednokrotnie po wielomiesięcznym opóźnieniu stawiana jest właściwa diagnoza. Taka sytuacja może wywoływać u chorego uczucie zagubienia, szczególnie, jeśli choroba została wykryta po długim czasie. W związku z powyższym właściwe badania i odpowiednie postępowanie umożliwiają:
- Postawienie właściwej diagnozy
- Obserwację chorych bez objawów klinicznych,
   dzięki czemu uniknąć można agresywnej terapii
- Właściwe leczenie pacjentów z objawami klinicznymi,
   co często umożliwia kontrolowanie choroby przez wiele lat
- Rozważenie zastosowania najnowszych sposobów terapii, które umożliwić mogą dłuższe przeżycie
   lub nawet całkowite
   wyleczenie
- Monitorowanie przebiegu choroby,
   dzięki czemu zmniejsza się szansę wystąpienia niespodziewanych problemów... Więcej...„POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU SZPICZAKA MNOGIEGO” NA PODSTAWIE DONIESIEŃ Z 47 KONFERENCJI AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY (ASH) W ATLANCIE (10-13.12.2005)Więcej

International Myeloma Foundation, CA, USA
www.myeloma.org

Velcade (Bortezomib, PS-341) to inhibitor proteasomów, który w 2003 roku został pozytywnie zaaprobowany w Stanach Zjednoczonych do leczenia szpiczaka mnogiego, opornego na dwie, wcześniejsze linie terapeutyczne. Aktualnie na świecie jest prowadzonych wciąż wiele badań z wykorzystaniem tego leku; Velcade jest łączony w różne kombinacje terapeutyczne oraz stosowany z dobrym wynikiem jako terapia „solo”. Bortezomib wpływa na procesy, od których zależy wzrost i przeżycie komórek szpiczaka mnogiego. Działanie tego leku polega na: uniemożliwieniu przylegania komórek MM do zrębu szpiku kostnego, zahamowaniu czynnika jądrowego kappa B, upośledzeniu mechanizmów naprawy DNA, zmniejszeniu aktywności sygnalizacyjnych szlaków wzrostowych i anty-apoptotycznych oraz ilości związanych z nimi białek, takich jak kinazy białkowe aktywowane przez mitogeny, kinazy 3-fosfatydyloiznozytolu, Bcl2 czy inhibitory białek apoptozy. Więcej...


NOWOŚCI - 11 KONGRES EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION (15-18.06.2006)Więcej

EHA
XI Kongres European Hematology Association w Amsterdamie
congress.ehaweb.org/11th/

Podczas ostatniego czerwcowego spotkania European Hematology Association (EHA) w Amsterdamie prof. Heinz Ludwig przedstawił bardzo ciekawe, najnowsze kryteria odpowiedzi na zastosowane leczenie u chorych na szpiczaka mnogiego. Dane te będą opublikowane wkrótce szczegółowo przez B. Durie w czasopiśmie Leukemia.
International Uniform Response Criteria opierają się na klasyfikacji Durie-Salmona z 1975 roku oraz na International Staging System z 2003 roku (...)
Prefesor Pieter Sonneveld z Uniwersytetu w Roterdamie w swoim ciekawym wykładzie na temat nowości w leczeniu chorych na szpiczaka mnogiego podczas spotkania „Myeloma Euronet” odbywającym się w tym samym czasie, co EHA wspomniał o licznych, nowych lekach, czynnikach prognostycznych choroby, biologii komórek szpiczakowych oraz mechanizmach przełamywania oporności. Nowe leki mają duży wpływ na klonalne plazmocyty, mikrośrodowisko szpiku kostnego (komórki stromalne) oraz na interakcję pomiędzy komórkami szpiku i patologicznymi plazmocytami (...)
Profesor Pieter Sonneveld – Prezydent European Myeloma Network (www.myeloma-europe.org) przedstawił również interesujące badanie opublikowane przez Antonio Palumbo dotyczące porównania MP versus MPT. W badaniu tym podawano Melfalan przez 4 dni w dawce 4 mg/m² oraz Encorton przez 4 dni w dawce 2 mg/kg +/- Thalidomide 200 mg/dzień (...)
Warto również zwrócić uwagę na badanie opracowane przez Włochów i opublikowane w 2005 roku przez Cavo i wsp. Porównywali oni schamat Thal/Dex oraz VAD u nowo zdiagnozowanych pacjentów przed procedurą auto-PBSCT. Wyniki tego badania... Więcej...
TERAPIA WSPOMAGAJĄCA W SZPICZAKU MNOGIMWięcej


W Polsce w 2006 roku złośliwe nowotwory rozpoznane zostaną u ponad 120.000 chorych. Około 1000 osób będą to chorzy na szpiczaka mnogiego. ~1-2% wszystkich rozpoznawanych nowotworów to szpiczak mnogi (MM). Szpiczak mnogi jest drugą najczęściej występującą na świecie chorobą nowotworową układu krwiotwórczego.
Terapia wspomagająca: zapobieganie nudnościom i wymiotom; terapia p-bólowa; leczenie zapalenia śluzówek jamy ustnej; pomoc psychologiczna; gorączka neutropeniczna; leczenie anemii; zapobieganie i leczenie infekcji; polineuropatia; procesy zakrzepowo-zatorowe; lekarz i jego rola we właściwym leczeniu.
Typy infekcji oraz zapadalność: ↑ Ryzyko infekcji 7-15 x u chorych ze szpiczakiem mnogim (porównując do innych hospitalizowanych pacjentów); ryzyko infekcji jest niskie podczas fazy plateau, zaś wysokie podczas aktywnej fazy choroby; układ oddechowy – częste zapalenia płuc; układ moczowy – ostre i przewlekłe odmiedniczkowe zapalanie nerek; sepsa - posocznica. Infekcje związane z różnymi stanami chorobowymi: faza początkowa oraz nawrót -> infekcje wirusowe, grzybicze oraz bakteryjne; choroba w fazie stabilnej – plateau -> głównie infekcje Streptococcus pneumoniae lub Haemophilus influenze (osłabiona jest znacznie odporność humoralna)... Więcej...
Do góry  

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
CZYTELNIA: Hematologia | Interna | Proktologia | Publikacje | Prezentacje | HEMORON ©
PORADY I BADANIA: Lekarz | Zakres porad | Uprawnienia | KONTAKT
POZOSTAŁE INFORMACJE: Aktualności | Adresy, linki | Fotogaleria | Home

Copyright © dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
Prywatna Praktyka Internistyczna, Kraków, tel. kom.: +48 601 539 077Projekt, wykonanie: piotrK 2005 & ZdroweMiasto.PL  
Opieka techniczna & administracja: PERITUS
zdrowemiasto.pl & zdrowapolska.pl

Centrale telefoniczne